FILM AMATORSKI

Utwór filmowy, zrealizowany z reguły z intencją artystyczną, jako autoekspresja – przez autora niezawodowego, w warunkach nieprofesjonalnych. Przez wiele dziesięcioleci, kiedy - ze względów technicznych i finansowych – możliwości takiej realizacji były ograniczone, filmowcy-amatorzy, zrzeszeni w klubach, tworzyli swoistą, niepowtarzalną grupę pasjonatów. Obecnie, w epoce powszechności aparatury wideo, twórczość amatorska staje się coraz częściej spontaniczna, wymyka się (…) organizacyjnym rygorom.  Pojęcie filmu amatorskiego krzyżuje się z filmem rodzinnym i kinem offowym

Autor(ka) wpisu: Eliza Gryszko
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s. 27.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 28 Styczeń, 2014 - 08:56