KINEZYKA

Nauka o komunikowaniu się za pomocą gestykulacji i mimiki, oparta na założeniu, że ekspresja ciała (język ciała) jest przekazem znaczącym, podporządkowanym pewnemu – zależnemu od kultury – systemowi znaczeń. Kinezyka zajmuje się badaniami nad formami i funkcjami ekspresji indywidualnej, zależnościami między ekspresją cielesną i językową, rolą i naturą interakcji gestycznej w komunikowaniu się ludzi.

Autor(ka) wpisu: Eliza Gryszko
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2009, s.139.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 27 Styczeń, 2014 - 00:15