USŁUGA KULTURALNA

Usługą kulturalną jest  sekwencja działań (najczęściej uporządkowana wg jakiegoś wzoru i wzorca) wychodząca od empirycznego lub ideologicznego ustalenia potrzeb  jednostek i/lub grup społecznych, zmierzająca do ich jednorazowego, ciągłego lub cyklicznego zaspokajania. Usługa kulturalna odpowiadająca na potrzeby ustalane empirycznie wiąże się z animacyjnym lub rynkowym podejściem do działalności kulturalnej. Usługa kulturalna jako efekt ideologicznego traktowania potrzeb wiąże się zwykle ze zjawiskiem przemocy symbolicznej, np. ze strony państwa lub innych podmiotów (warstw społecznych, elit, mediów itp.). Zanim zostaną zrealizowane, usługi kulturalne istnieją w postaci oferty kulturalnej.

Efekty usług kulturalnych, ujmowanych jako sekwencje działań, są:

a) trwałe -  materialne i mierzalne (np. cyfryzacja bibliotek);

b) trwałe - materialne i niemierzalne lub trudno mierzalne (np. kolekcje dzieł sztuki);

c) trwałe - niematerialne i mierzalne (np. kompetencje kulturowe);

d) trwałe - niematerialne i niemierzalne lub trudne do wymierzenia (np. układy wartości, światopoglądy, gusty estetyczne);

e) nietrwałe -  materialne i mierzalne (np. targi książki);

f) nietrwałe - materialne i niemierzalne  (np. wymiana plików cyfrowych);

g) nietrwałe - niematerialne i mierzalne ( np.  opinie społeczne);

h) nietrwałe - niematerialne i niemierzalne lub trudno mierzalne (np. emocje).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2012-2013.
Zobacz także (linki zewnętrzne): POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (SEKCJA R)
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 11 Maj, 2014 - 14:13