BIBLIOTEKA

Porównanie zgromadzonych definicji biblioteki pokazuje szczególną i niepokojącą tendencję: o ile w definicji encyklopedycznej PWN oraz w definicji prawnej wyraźnie podkreślone są te jej cechy  jako instytucji kultury, które obligują jej personel do uczestnictwa w życiu kulturalnym, zwłaszcza środowisk lokalnych, to w  definicjach Gusowskiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich biblioteka jawi się  jako wyspecjalizowana instytucja zajmująca się przede wszystkim  zgromadzonymi przez siebie zbiorami. (Udostępnianie wymienione jest na ostatnim miejscu wśród zadań biblioteki). Zauważmy więc, iż taki trend jest sprzeczny, nie tylko z   przyjętą tutaj perspektywą animacji kultury, jako podstawą wszelkiej, nowoczesnej działalności kulturalnej - ale prowadzi również do wielu negatywnych zjawisk społecznych, takich jak: - biurokratyzacja działalności, - swoista autarkia, - rywalizujące a nie kooperacyjne podejście do potencjalnych partnerów, - i w rezultacie do traktowania  użytkowników i potencjalnych partnerów w środowisku lokalnym jako "zła koniecznego"! W definicji przyjętej przez zespół OŻK  nawiązujemy do pierwszych dwóch omówionych tu definicji i podkreślamy rolę biblioteki jako elementu sieci życia kulturalnego  oraz jej funkcje społeczno-kulturowe wobec rzeczywistych i potencjalnych użytkowników.  By postawić kropkę na "i": takie właśnie rozumienie czym winna być współczesna biblioteka proponujemy przyjmować.  Próbą odtworzenia znaczenia biblioteki dla myśli ludzkiej są  cytaty z literatury pięknej, zamieszczone w naszym Słowniku Inspiracji, albowiem bez cienia tajemnicy i niespodzianki kultura staje się martwa.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Komentarz
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Czerwiec, 2014 - 12:43