BIBLIOTEKA

W podstawowym, przyjętym przez nas znaczeniu, to instytucja kultury, której głównymi celami są:

a) gromadzenie książek, czasopism i innych nośników treści kulturalnych (płyty, filmy, pliki cyfrowe itd.), ich katalogowanie, cyfryzacja, przechowywanie oraz publiczne udostępnianie;

b) prowadzenie edukacji kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i/lub w wymiarze ponadlokalnym;

c) prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej na rzecz środowiska lokalnego i/lub w wymiarze ponadlokalnym;

d) współtworzenie sieci poprzez współpracę z innymi podmiotami (od jednostek, przez grupy nieformalne, organizacje kulturalne i inne instytucje kultury) oraz podnoszenie w ten sposób jakości życia kulturalnego na danym terytorium.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2011.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 18:18