HUMANIZM

HUMANIZM (łac. humanus - ludzki) - pogląd lub postawa afirmująca godność człowieka, traktowanego jako ośrodek i szczyt wartości doczesnych oraz twórczy podmiot autonomicznych działań wyposażony w przysługujące osobie ludzkiej uprawnienia indywidualne i społeczne.

W filozofii humanizm wyraża się w różnych nurtach, które łączy uznanie bytowej swoistości człowieka, fenomenologicznej lub ontologicznej integralności psychofizycznej jego natury oraz twórczej podmiotowości w kulturze i życiu społecznym, z wykluczeniem instrumentalnego traktowania osoby ludzkiej (człowiek jako cel, a nie środek do celu). Teologiczna interpretacja humanizmu, będąca integralnym elementem teologicznej antropologii, wskazuje na Boga, Stwórcę i Zbawcę jako na ostateczne źródło godności człowieka. Humanizm, stanowiąc ideał wychowania, eksponuje wagę integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka opierając się na autentycznych wartościach. więcej

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 21:20