JAKOŚĆ ŻYCIA

1) "Przez jakość życia rozumie się na pierwszym miejscu odniesienie faktycznie realizowanego stylu do wartości uznawanych i pożądanych przez podmioty realizujące ów styl".

2) Psychologiczne koncepcje jakości życiaAutor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): 2) Agata Aleksińska, Pojęcie jakości życia
Źródło definicji (papierowe): 1) Marcin Czerwiński, Pojęcie stylu życia i jego implikacje, (w:) Andrzej Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN, 1976, s.67.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 luty, 2015 - 11:42