ORĘDZIE

Orędzie, uroczyste przemówienie osoby, pełniącej ważne funkcje publiczne, skierowane do ogółu społeczeństwa, dotyczące ważkich spraw życia publicznego, informujące o pewnych decyzjach lub apelujące o podjęcie jakichś działań.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.91.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 20:14