IMPREZA

1) Wg Leksykonu PWN: " 1) widowisko teatralne, koncert, zawody sportowe, zabawa itp.; 2) dawniej: a) zamiar, zamysł, rzecz przedsięwzięta; b) emblemat, godło, symbol."

2) Wg Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego: "[wł. impresa] 1. widowisko, koncert, zabawa, loteria fantowa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych lub dochodowych. Impreza teatralna, estradowa, kulturalna, handlowa. (...) 2. pot. a) przedsięwzięcie, zamiar, zamysł podjęcia jakichś działań; czynność przedsięwzięta: wyprawa na Mount Everest jest ryzykowną imprezą. b) zabawa, przyjęcie, spotkanie towarzyskie. (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.441., Źródło definicji (papierowe): 2) Stanisław Dubisz (red.), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2003, s.1202.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 27 luty, 2014 - 13:29