MOTYW

1. Motyw (franc.- łac.), w psychologii swoisty stan organizmu podbudzający jednostkę do działania, które ma zaspokoić jakąś potrzebę (...).

2. Motyw [franc.<łac], lit.1) obiegowy schemat tematyczny utrwalony w tradycji kulturalnej, mitach (…), bajkach, pieśniach ludowych (…) 2) element rzeczywistości przedstawionej w utworze, pełniący funkcję kompozycyjną (…).

3. Motyw [franc.<łac], muz. najmniejszy składnik formy, struktura złożona z dwóch do kilkunastu dźwięków, powstająca w wyniku współdziałania elementów muzycznych (…).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 1998, s.258., Źródło definicji (papierowe): 2) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 3, Warszawa: PWN, 1975, s.187., Źródło definicji (papierowe): 3) Encyklopedia Powszechna PWN, tom 3, Warszawa: PWN, 1975, s.187.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 20:12