ARGUMENT

1.                 

[łac.] dowód, podstawa dowodu.

2.              

(1) Wypowiedź, która w odniesieniu do jakiegoś twierdzenia wyraża roszczenia uzasadniania tego twierdzenia lub jest uznawana za jego uzasadnienie. (...) (2) W logice formalnej argument oznacza część składową wyrażenia, która ma być bliżej określona przez inne wyrażenie (...).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.42., Źródło definicji (papierowe): Peter Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. Józef Bremer, Kraków: Wyd. WAM, 2009, s.41.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 20:09