ETYKA

Etyka – praktyczna filozofia rozpatrująca zachowania człowieka z punktu widzenia zasad moralnych; filozoficzna dyscyplina rozwijana od czasów greckich (Platon, Arystoteles, Stoa, Epikur) w rozlicznych metodach i systemach (...). Założeniem jest zawsze wolność i moralna odpowiedzialność jednostki w każdej konkretnej sytuacji, zazwyczaj w odniesieniu do dobra i zła. Etyka z jednej strony dąży do uzasadniania wymagań moralnych stawianych ludziom (etyka  normatywna), z drugiej zaś opisuje różne rzeczywiście występujące poglądy moralne i związane z moralnością przeżycia (etyka opisowa). Etyka normatywna może być albo autonomiczna, albo heteronomiczna, w zależności od tego, czy jej zasady ustalone są przez człowieka czy też wyprowadzane są z nakazów autorytetu stojącego ponad człowiekiem. Jednocześnie jest albo formalna, kiedy podaje tylko jedną regułę, która winna być stosowana (szczególnie „imperatyw kategoryczny” Kanta) albo materialna, gdy wartości, które należy realizować, są treściowo określone. Może być skierowana na intencję (motyw), z racji na którą jakiś uczynek jest wykonywany lub zaniechany, albo też na skutki, jakie wywołuje (...). W zależności od zakresu, w jakim ma obowiązywać, mówi się o etyce absolutnej (jej zasady dotyczą wszystkich ludzi) i etyce względnej. Wreszcie przeciwstawia się niekiedy etykę indywidualną (tj. wymagania, jakie człowiek stawia sam sobie, niezależnie od sytuacji społecznej) etyce społecznej.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.160.
Zobacz także (linki zewnętrzne): hasło "Dobro"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 20:04