GRUPA ETNOGRAFICZNA

Grupa etnograficzna – grupa ludzi zamieszkujących określony obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spośród okolicznej ludności swoistymi cechami kulturowymi i mają świadomość przynależności do swojej grupy poprzez odczuwaną odrębność kulturową[1].

Przywołane cechy kulturowe powodujące powstanie świadomości więzi społecznej to między innymi: etnogeneza, język, obszar zasiedlenia i gospodarka, tożsamość kulturowa i świadomość narodowa, wspólnota historyczna, wspólnota wyznaniowa, siła więzi społecznych. Etnografowie wydzielają grupy etnograficzne na podstawie wąskich, umownych i najczęściej subiektywnych kryteriów.Pojęcia tego nie należy utożsamiać z pojęciem grupy etnicznej. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Grupa etnograficzna" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 18:09