GRUPA ETNICZNA

"Każda grupa ludzi lub mniejszość w państwie narodowym (mniejszość etniczna), która definiuje się jako grupa poprzez odniesienie do wspólnego pochodzenia, języka, religii bądź rasy. Zob.* etniczność"."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer (red.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa:Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.707.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 18:08