ARTEFAKT

Artefakt (z łac. arte factum ‘sztuczny wytwór’) – fakt będący wynikiem działalności człowieka w przeciwieństwie do przyrody; w nauce o komunikowaniu nieistniejące w warunkach naturalnych zjawisko odkrywane w analizie zawartości, badaniach odbioru mediów itp. wskutek wadliwości narzędzi, próby, procedur badawczych lub wnioskowania.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.11.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 19:15