ANTROPOCENTRYZM

Antropocentryzm [gr.-łac], filozfia: 1) ześrodkowanie badań w danej dziedzinie naukowej na problematyce człowieka, jako jedynego lub głównego ich przedmiotu (…); 2) pogląd filozoficzno-religijny, związany zwłaszcza z koncepcją „boskiej istoty człowieka”, według którego człowiek jest centrum wszechświata i celem jego rozwoju (…).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.105.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 19:14