PROKSEMIKA

(...) interdyscyplinarny kierunek badań dotyczący społecznego postrzegania i użytkowania przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego; uważa się, iż odległość pomiędzy wchodzącymi w interakcję jednostkami wyraża postawy emocjonalne i komunikuje określone treści (…)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.166.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 19:13