MIENIE

Mienie to zbiór dóbr i praw należących do osoby fizycznej lub prawnej. Jest to termin oznaczający w zależności od kontekstu:

  • w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy będących czyjąś własnością;
  • w polskim języku prawnym – własność i inne prawa majątkowe (art. 44 kodeksu cywilnego);
  • w ekonomii – aktywa majątkowe.

więcej

Stan na 30.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Zalewska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Mienie" w Wikipedii , Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Mienie" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 3 Styczeń, 2014 - 12:46