SYMBOL

1) Wg Carla Gustawa Junga (1971): "Słowo lub obraz są symboliczne wtedy, kiedy zawierają w sobie coś więcej niż to, co da się w nich rozpoznać na pierwszy rzut oka".

2) Wg Hansa Georga Gadamera  (1991): „Symbol to zbieżność tego, co zmysłowe, i tego, co niedostępne dla zmysłów, alegoria to znaczące odniesienie czegoś zmysłowego do czegoś nieuchwytnego zmysłowo. Tak mniej więcej można opisać językowe tendencje znaczeniowe, które ostatecznie prowadzą do przeciwstawienia symbolu i symboliki jako czegoś wewnętrznie i ze swej istoty znaczącego oraz alegorii jako czegoś znaczącego w sposób zewnętrzny i sztuczny”. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Carl Gustaw Jung, hasło "symbol (w:) Gerhard-Heinz Mohr, Lexikon der Symbole, Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, Diederichs, (1971), 1992., Źródło definicji (papierowe): 2) Hans Georg Gadamer, Symbol i alegoria, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, (w:) Michał Głowiński (wybrał i wstępem opatrzył), Symbole i symbolika, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1991, s. 100.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 10:47