FANTAZJA

1) Wg Słownika psychoanalizy: "Fantazja (…) Wyobrażony scenariusz, w którym podmiot jest obecny, a który przedstawia, w sposób mniej lub bardziej zniekształcony przez procesy obronne, spełnienie jakiegoś pragnienia, a ostatecznie – pragnienia nieświadomego. Fantazja może przybierać różne formy: fantazji świadomej, czyli marzenia dziennego, fantazji nieświadomej, jaką odkrywa analiza w postaci struktur leżących u podłoża jawnych treści, fantazji pierwotnej. (…)".

2) Wg Słownika psychologicznego: "Fantazja [to] sprawność myślowo-wyobrażeniowego przedstawienia sytuacji, zdarzeń, całych ciągów zdarzeniowych, będących przetworzeniem, wzbogaceniem wcześniejszych doświadczeń, albo przedstawianie nowych sytuacji, zdarzeń i ciągów zdarzeniowych. Fantazja jest jednym z istotnych warunków twórczości, zarówno literackiej, jak i muzycznej, plastycznej czy teatralnej, ale również naukowej; często używa się terminu → wyobraźnia jako synonimu fantazji, co jest tylko częściowo uzasadnione."

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Słownik psychoanalizy, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1996, ss. 52-56., Źródło definicji (papierowe): 2) Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, s.82.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 4 Maj, 2014 - 10:38