TOPOFILIA

"Powiązanie, zależność i związek człowieka z miejscem - ukazujące subiektywną i aksjologiczną relację człowieka z jego otoczeniem - określa się (...) terminem <topofilia>. Topofilia wypełnia więc miejsce duchem, ukazując stosunek osoby do miejsca, które w ten sposób nabiera wartości emocjonalnej. Bez topofilii fragmenty przestrzeni ze śladami kultury materialnej stają się natomiast martwą naturą."

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Marika Pirveli, Przestrzeń miasta a duch miejsca - przykład Rzeszowa, [w:] Józef Styk (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Część pierwsza materiałów z konferencji, Lublin: Wyd. UMCS, 2009, s. 178.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 9 Styczeń, 2014 - 13:06