ZAKORZENIENIE

"Zakorzenienie można (...) rozumieć jako utożsamianie się jednostki z miejscem, tj. w istocie z jego kulturą jako podstawą budowania tożsamości i pamięci zbiorowej. Członków zbiorowości terytorialnych można wówczas podzielić na rdzennych, rodowitych, zakorzenionych i przyjezdnych. Trzy pierwsze kategorie tworzą wspólnotę terytorialną, czwarta natomiast - pozostaje zbiorowością terytorialną."

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Marika Pirveli, Przestrzeń miasta a duch miejsca - przykład Rzeszowa, [w:] Józef Styk (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Część pierwsza materiałów z konferencji, Lublin: Wyd. UMCS, 2009, ss. 178-179.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 9 Styczeń, 2014 - 13:04