GENERACJA

(Pokolenie)

"W socjologii przyjmuje się na ogół, że pokolenie to zbiorowość jednostek wyodrębniona ze względu na specyficzny typ więzi społecznych łączących ludzi w tym samym mniej więcej wieku, tzn. mających za sobą podobne doświadczenia życiowe. Przynależność do pokolenia kształtuje się na gruncie przeżycia pokoleniowego, które ma charakter inicjacji, a także wpływa na późniejsze postrzeganie świata. Z tego m.in. powodu jednostka może należeć tylko do jednego pokolenia (...) Czynniki kulturowe wyodrębniające pokolenie dotyczą głównie sfery symbolicznej i sposobów manifestowania się przynależności pokoleniowej. (Jan - BF) Garewicz zwraca uwagę na istotne znaczenie tzw. legend pokoleniowych, czyli zmitologizowanych opowieści o losach pokolenia, tworzonych na ogół ex post i podtrzymujących pokoleniową tożsamość. (...) Pokolenie rzeczywiste to, wg (Karla - BF) Mannheima, zbiorowość nie tylko podobnie umiejscowiona, ale i uczestnicząca we wspólnym losie. (...) w tak rozumianym pokoleniu należy odróżnić jednostki pokoleniowe, które w ramach pokolenia rzeczywistego inaczej reagują na te same doświadczenia i inaczej je opracowują. Jednostki pokoleniowe wewnątrz pokolenia rzeczywistego orientują się na siebie nawzajem, ale często także zwalczają się wzajemnie ze względu na odmienne poglądy.(...) Fatyga (...) zaproponowała rozróżnienie pokolenia właściwego jako konkretnej grupy ludzi o podobnym statusie i sytuacji życiowej, pozostających w bliskości fizycznej, związanych wspólnotą doświadczeń, których wizję narzucają rówieśnikom i ogółowi społeczeństwa, oraz szerokiej wspólnoty pokoleniowej, która identyfikuje się z niektórymi tylko elementami przeżycia pokoleniowego (językiem, zachowaniami, modą muzyką, elementami światopoglądu."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa:Oficyna Naukowa, 2000, Suplement, ss. 193-197.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 18:04