PIĘKNO

Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barwdźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealneduchowemoralnenaturalnecielesneobiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetykiprawdy i dobra. W metafizyce, piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną tworzyw bytu oraz doskonałość.

Badaniami nad precyzowaniem terminu piękna zajmują się nie tylko filozofowie i artyści, lecz także teoretycy z dziedzin: historii i krytyki sztukiantropologiisocjologiipsychologii, (...). więcej

Stan na 29.12.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Piękno" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Estetyka"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 21:03