TERYT

TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS.

Został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031). Rejestr terytorialny jest jawny. (...)

Systemy składowe

 • identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego TERC,
 • identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC,
 • rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC,
 • identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC (w jego skład wchodzi również centralny katalog ulic ULIC).

Zastosowanie

Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, i stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach. Mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.

Jednocześnie umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.:

a także w podziale na miasta i wieś.

Udostępnianie danych z rejestru

Dane z rejestru TERYT dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne, zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim udostępniane są przez prezesa GUS w formie:

 • wyciągów ze zbiorów informatycznych (na nośniku papierowym lub magnetycznym):
  • systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
  • systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
  • systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
  • systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
  • centralnego katalogu ulic,
 • odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

Dostęp w Internecie

Główny Urząd Statystyczny udostępnia w Internecie pod adresem TERYT przeglądanie i wyszukiwanie w bazie danych TERYT, baza zawiera strukturę podziału administracyjnego, miejscowości, części miejscowości i ulice miast oraz odpowiadające im identyfikatory.

Linki zewnętrzne

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031)
 • Wyszukiwarka w bazie TERYT
 • Alternatywna wyszukiwarka w bazie TERYT Obsługuje proste wyrażenia regularne, umożliwia wyszukiwanie zarówno po nazwie, jak i po kodach TERYT, SYM, SYMPOD. Wyłącznie bazy TERC i SIMC (podział administracyjny i miejscowości), bez BREC i NOBC (obwodów spisowych i identyfikacji adresowej). więcej

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Teryt" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 29 Grudzień, 2013 - 13:35