MEDIA INTERAKTYWNE

Przez media interaktywne rozumie się zwykle Internet (oraz pozostałe media korzystające z Internetu, np. internetową telewizję, strony internetowych dzienników, itp.), nie wolno jednak zapominać, że także media tradycyjne dają możliwość, choć wznacznie mniejszym stopniu, dopuszczenia odbiorców do uczestnictwa w procesie komunikowania. Formą takiego uczestnictwa mogą być listy do redakcji (także elektroniczne), na które w miarę możliwości redakcje powinny odpowiadać, ale także tworzenie specjalnych programów z udziałem publiczności, w których zwykli ludzie mogą opowiadać o własnym życiu i własnych problemach. Programami takimi są np. programy typu talk-show, które niekiedy uważa się wręcz za symbol ewolucji współczesnych mediów. Rodzajem "interaktywności" jest także możliwość wyboru programów spośród wielkiej liczby oferowanych kanałów, dzięki czemu odbiorca może niejako skomponować sobie swój własny przekaz medialny  (dokonać "prywatnego montażu").

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Paweł Czarnecki, Etyka Mediów,Warszawa: Difin, 2008, ss.41-42.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 14:43