UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (lifelong learning)

Pojęcie uczenia się przez całe życie jest istotne w ujęciu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy ono wszystkich szczebli edukacji i szkoleń oraz wszystkich okresów życia, a także różnych form nauki zawodu. Program uczenia się przez całe życie ma na celu zapewnić obywatelom narzędzia do rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz uczestnictwa w gospodarce wiedzy. Programy Comenius (dla szkół), Erasmus (dla uczelni wyższych), Leonardo da Vinci (edukacja i szkolenia zawodowe) oraz Grundtvig (edukacja dorosłych), objęte obecnie programem „Uczenie się przez całe życie” przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 09:44