STRUKTURA LUDNOŚCI

Liczebność jednostek o określonych właściwościach i ich udział w badanej zbiorowości.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Struktura ludności" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 08:55