PUNKT BIBLIOTECZNY

Placówka, prowadzona najczęściej społecznie, której księgozbiory są wypożyczane na czas nieokreślony z jednostki macierzystej (biblioteki lub filii) ii pozostają w ewidencji tej biblioteki. Punkty biblioteczne działają w miejscowościach, w których nie ma innych placówek bibliotecznych.

Stan na 28.12.2013 r (pisownia oryginalna - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Punkt biblioteczny" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 08:40