METROPOLIA

W Kościele katolickim i prawosławnym terytorialna jednostka administracyjna (prowincja) składająca się z kilku diecezji sufragalnych (co najmniej 2), na której czele stoi metropolita będący równocześnie arcybiskupem (ordynariuszem archidiecezji).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Metropolia" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 08:21