BLOG

Strona internetowa na której autor umieszcza datowane kolejno wpisy.

Stan na 28.12.2013 r. (interpunkcja oryginalna, poprawiona: stan na 26.10.2015 r. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Blog" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 26 Październik, 2015 - 15:18