PREZENTER TELEWIZYJNY

Złożoność i komplikacja relacji telewizja - kandydat na prezentera uwidacznia się w rozmaitych podręcznikach, gdy autorzy piszą o setkach niuansów, w tym najważniejszych, jak: autorytet, wiarygodność, klarowność stylu, ciepło, wyrazista osobowość, profesjonalizm, dobry głos i dobry wygląd. Z tego również powodu praca  prezentera nie jest jednoznacznie rozumiana. Zdarza się nawet, że doświadczeni dziennikarze, wykonujący między innmi funkcję prezenterską, uważają, iż rola prezentera bardziej przystaje do programów rozrywkowych niż informacyjnych i publicystycznych, że jest archaiczna w perspektywie tabloidyzacji mediów. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z opinią przesadzoną i nieuzasadnioną, ponieważ - co nie ulega chyba wątpliwości - można mówić o rozmaitych rodzajach pracy prezenterskiej: prezentera programów informacyjnych, publicystycznych, magazynowych, oprawy dnia czy rozrywkowych. Każdy z tych sposobów prezentowania wymaga innych umiejętności, jedne są bardziej związane z typowo dziennikarskimi zadaniami, inne bliższe są [umiejętnościom] aktorskim. (...) Pożądane cechy prezentera wymieniane przez Andrew Boyda także mogą stanowić podłoże preliminaryjnej oceny kandydata. Czy kandydat ma predyspozycje aby być autorytetem w roli prezentera? Co w jego przypadku znaczy autorytet? Podobnie można stawiać pytania  w przypadku innych cech, jak na przykład: wiarygodność, ciepło, osobowość czy dobry wygląd.

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Jacek Dąbała, Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji, Lublin:KUL, 2011, ss.192-193.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 14:30