ETNICZNOŚĆ

"Istnieją trzy konkurencyjne podejścia do rozumienia etniczności (...) teorie prymordialistyczne głoszą, że etniczna identyfikacja jest oparta na głębokim <prymordialnym> przywiązaniu do grupy lub kultury. Stanowiska instrumentalistyczne traktują etniczność jako polityczny instrument wykorzystywany przez przwywódców i innych do pragmatycznych celów i realizowania własnych interesów. Konstruktywistyczne podejścia podkreślają przypadkowość i płynność etnicznej tożsamości, traktując ją jako coś, co powstaje w specyficznym społecznym i historycznym kontekście, a nie jako coś, co jest dane (jak chcą prymordialiści).(...)". (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer (red.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.197.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 16:56