KRYPTOREKLAMA

W przeciwieństwie do zwykłej reklamy kryptoreklama nie polega na ogół na "zachwalaniu" danej firmy czy produktu lecz najczęściej na wymienieniu nazw firm, pokazaniu logo handlowego, a także pokazaniu samej działalności producenta danego produktu. Warto przy tym zauważyć, że nie każdy przekaz zawierający wspomniane elementy może być uznany za kryptoreklamę ( a więc postępowanie moralnie naganne i zabronione przez prawo), bowiem o tym czy coś jest, czy nie jest kryptoreklamą, decyduje zarówno intencja autora przekazu, jak i fakt uzyskania przez niego wynagrodzenia za umieszczenie w przekazie kryptoreklamy. Samo pokazanie produktu czy nawet konkretnej firmy nie może być uznane za kryptoreklamę,  jeśli nie wiąże się z taką właśnie gratyfikacją.

 

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Paweł Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa:Difin, 2008, s.92.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 14:27