OBIEKTYWIZM DZIENNIKARSKI

Problem obiektywności w mediach i dziennikarsktwie należy do najtrudniejszych . Jednocześnie wiąże się z nim wiele nieporozumień. Przyczyniają się do tego nie tylko obiegowe opinie o nieobiektywności mediów i dziennikarzy, ale i zapisy w rozmaitych kodeksach nakazujących dziennikarzom zachowywać obiektywność.(...)  Natomiast problem możliwości obiektywizmu dziennikarskiego jest bardziej złożony i dziennikarze nie bardzo sobie z nim radzą. (...) Wielu dziennikarzy, nawet z wieloletnim doświadczeniem, twierdzi, że obiektywność jest złudzeniem. (...) Obiektywność w dziennikarstwie rozumie się jako " niezajmowanie stanowiska po czyjejkolwiek stronie", czyli utożsamia się ją z bestronnością. Jest to typowe dla dziennikarzy ujęcie obiektywności i tak się ją zwykle wyjaśnia w szkołach dziennikarskich.  (...) Podobnie rozumie obiektywność " Karta etyki mediów". Zgodnie z zasadą obiektywizmu"autor ma przedstawić rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów".

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska. Warszawa: Difin, 2007, ss. 178-180.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 10:02