INFORMACJA

Wg Gregory'ego Batesona (1979), 1996: "Każda różnica, która czyni różnicę (ma znaczenie)."

Wg Jana Pleszczyńskiego (2007): "Powołując się na łaciński źródłosłów, informację tłumaczy się zwykle jako przedstawienie czy wyobrażenie. Informacja oznacza dosłownie "odciśnięcie w". Jest jakimś odwzorowaniem, ale nie jest tym, co odwzorowane. Na śniegu wgłębienie określonego kształtu odwzorowuje kopyto konia, ale nie jest kopytem. Jest informacją, że jakiś czas temu w tym miejscu znajdował się koń. (...) W przypadku mediów słowo <informacja> należy rozumieć w jego znaczeniu potocznym, intuicyjnym."

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Gregory Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa: PIW, 1996, s.301. , Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, ss. 154-155.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 Styczeń, 2020 - 15:38