WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Warunkiem sine qua non etycznego dziennikarstwa jest znajomość zawodowego warsztatu. Pod tym pojęciem rozumiemy nie tylko umiejętności techniczne (operowanie specjalistycznym sprzętem czy konstruowanie lidów), ale także znajomość elementarnych reguł postępowania .(...) Brak warsztatu czy wrażliwości w przypadku dziennikarza nie jest tym samym , co np. brak gustu. Brak gustu nie ma nic wspólnego z etyką. Natomiast brak warsztatu lub wrażliwości ma bezpośrednie przełożenie na publikacje: mogą być one etycznie złe. W takich profesjach jak dziennikarska, lekarska czy prawnicza, niewiedza jest ciężkim przewinieniem etycznym.

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska,Warszawa: Difin, 2007, s.31.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 10:06