DEZURBANIZACJA

Dezurbanizacja – jedna z faz rozwoju miasta (przed dezurbanizacją występuje urbanizacja oraz suburbanizacja; natomiast po – reurbanizacja). Dezurbanizacja charakteryzuje się spadkiem ludności na obszarach centralnych, a następnie również zewnętrznych. Spadek ten powoduje zmniejszenie się aglomeracji jako całości, a tempo migracji ludzi z obszarów węzłowych (centrum – rdzeń) na obszary zewnętrzne lub do mniejszych miast lub średniej wielkości przewyższa jej przyrost na obszarach zewnętrznych jej aglomeracji.

Stan na 26.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Dezurbanizacja" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 29 Grudzień, 2013 - 07:49