UNDERGROUND

"Pojęcie udergroundu przynależy do epoki industrializmu, kiedy to społeczeństwo charakteryzowały  jeszcze jasne podziały klasowe i nie było ono zatomizowane w wielości pracowników zatrudnionych w niepewnych warunkach. (...) Przez dekady system nerwowy industrialnych urządzeń uformował maszynową wyobraźnię subkultur, zapewniając również przy tym wiele miejskich szczelin do zasiedlenia. Jeśli kultura udergroundowa była ubocznym produktem fordyzmu, to w epoce społeczeństwa sieciowego, dobrze wyedukowanych <kreatywnych> wspólnot i korporacyjnej Wolnej Kultury chyba nie ma na nią miejsca."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Matteo Pasquinelli, Na ruinach miasta kreatywnego, (w:) Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki politycznej, Warszawa: Wyd. Krytyki politycznej, 2010, s. 48.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 26 Grudzień, 2013 - 19:01