UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wg Andrzeja Tyszki (1971): "Uczestnictwo kulturalne jest treściowo, aksjologicznie i informacyjnie bogatsze i daleko wykracza poza te formy, które organizują radio, gazeta, książka, film czy spektakl teatralny, program telewizyjny czy wycieczka do muzeum. Przyswojeniu i przetworzeniu podlega także zasób tych treści kulturowych, których nie uwzględniają teorie kultury masowej. (...) Jestem więc za włączeniem do analizy kultury współczesnej także jej nie-masowych i nieinstytucjonalnych zjawisk i w badaniach nad zróżnicowaniem kulturalnym pragnę uwzględnić różnorodne formy uczestnictwa związane z tymi zjawiskami. (...) Swój bezpośredni cel poznawczy pojmuję jako empiryczne dociekanie przebiegu i okoliczności indywidualnego uczestnictwa kulturalnego. Zróżnicowanie bowiem rozumiem jako istnienie odmiennych rodzajów wyposażenia kulturalnego ludzi - zależnego m.in. od ich usytuowania społecznego. Jakościowe podobieństwa i różnice zakresu uczestnictwa kulturalnego zamierzam porządkować typologicznie, aby w rezultacie określać i opisywać nie tylko pojedyncze, konkretne osoby, ale charakteryzować jakościowo także szersze zbiorowości. (...)  uczestnictwo należy pojmować jako całościowo traktowany splot percepcji i eksperesji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa:PWN, 1971, ss.49, 50-51, 54.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 26 Grudzień, 2013 - 10:38