MEDIA DEONTOLOGICZNE

Media deotologiczne uważa się przede wszystkim za instytucje zaufania publicznego. A więc kierują się tym, co uważają za swoją powinność. Wśród nie tylko deklarowanych, ale też faktycznych celów, leży realizacja dobra wspólnego. 

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, s.66.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 22 Grudzień, 2013 - 21:23