ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

"(...) media masowe właściwie nie poddają się definiowaniu. Są w jakiś sposób nieuchwytne.(...) In medio znaczy w środku. Media są zanurzone w środku rzeczywistości społecznej, są jej aktywnym uczestnikiem i twórcą, a nie jakimś zewnętrznym obserwatorem. W tradycyjnym rozumieniu za media uważa się wszystkie środki komunikowania pomiędzy ludzmi, a więc np. język, naturalne i sztuczne znaki, dźwięki, urządzenia techniczne."

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, ss.58-59.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 22 Grudzień, 2013 - 21:15