OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

(definicja rekonstruowana)

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, które należą do trzech kategorii:
 a) niewielkich obiektów kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 b)  posągów, wodotrysków i innych niewielkich obiektów architektury ogrodowej,
 c) niewielkich obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Budowa obiektów małej architektury nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

Stan na dzień 5  listopada 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 26 Grudzień, 2013 - 08:20