BUDYNEK

(definicja rekonstruowana)

Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. Jest on  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Istotnym uzupełnieniem tej ustawowej definicji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002. Rozporządzenie to zawiera również szczegółowe definicje takich pojęć jak: budynek użyteczności publicznej, budynek gospodarczy, budynek  zamieszkania zbiorowego oraz pomieszczenie mieszkalne.

Stan na dzień 5  listopada 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 26 Grudzień, 2013 - 08:17