WYKRZYKNIENIE

Wykrzyknienie (inaczej eksklamacja, z łac. exclamatio) – figura retoryczna, polegająca na wyrażeniu pewnej treści w intensywny sposób. Celem wykrzyknienia jest ukazanie zaangażowania emocjonalnego oraz wyrażenie stanu uczuciowego nadawcy (zachwytu, przerażenia, radości, tęsknoty itp.). W mowie eksklamacja zaznacza się określoną, odmienną od orzekającej, intonacją, w piśmie zaś znakiem wykrzyknika „!", umieszczanym po ostatnim słowie objętym opisywaną figurą. Stosunkowo często przyjmuje postać apostrofy, chociaż adresat wykrzyknienia może być mniej lub bardziej określony. Przykład:

„(...) Nagle zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć... Znowu zerka.
Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie (...)“
(„Pan Hilary“ Julian Tuwim)
Stan na 16.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Wykrzyknienie" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Wykrzyknienie" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 07:37