LITOTA

Litota (gr. λιτότης - litotes - skromność, prostota) - jeden z tropów retorycznych, według niektórych klasyfikacji uznawana za figurę retoryczną. Polega na zastąpieniu danego określenia poprzez złagodzenie lub zaprzeczenie jego przeciwieństwa znaczeniowego (wyrażenia antonimicznego). Litota - podobnie jak eufemizm - jest rodzajem peryfrazy i przeciwieństwem hiperboli, jednak - w odróżnieniu od eufemizmu - litota służy osłabieniu nie tylko sformułowań negatywnych, ale i  pozytywnych czy neutralnych. Jej celem jest osłabienie dobitności wymowy, często stosowana w funkcji ironii. Przykłady:
„Nie mało“ = dużo;
„Nie jest dobrze“ = jest źle;
„Nie cicho“ = głośno;
„To nie było zbyt mądre“ = to było głupie;
„Nie złe“ = dobre.

Stan na 16.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Litota" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Litota" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 07:21