DEFINITIO

Definitio (z łac.) - figura retoryczna, polegająca na literackim „zbudowaniu“ kluczowej charakterystyki danego pojęcia, w oparciu o jego cechy bardziej szczegółowe (w przypadku gdy autor unika wyrażenia wprost jego nazwy mamy do czynienia z peryfrazą). Przykład z języka hiszpanskiego:
„La misericordia es virtud muchas veces coronada, es merced enternecida, es un amor materno; la más amartelada diligencia para el perdón...“ (Francisco de Quevedo “Miłosierdzie jest cnotą wielokroć wynoszoną, jest poruszającą łaską, jest matczyną miłością, jest najgorliwszym staraniem przebaczenia“).

Stan na 16.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Definitio" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 06:47