FILOZOFIA

„W pewnym momencie filozofowie musieli uświadomić sobie prosty, boleśnie niezaprzeczalny fakt, i stawić mu czoła: pośród pytań podtrzymujących europejską filozofię przy życiu przez dwa i pół tysiąclecia ani jedno nie zostało nigdy rozstrzygnięte (…). Być nominalistą albo anty-nominalistą jest kulturalnie i intelektualnie równie możliwe dziś, jak było w XII wieku; wiara albo niewiara w to, że zjawiska dają się odróżnić od istoty, jest równie dopuszczalna, jak niegdyś w starożytnej Grecji, i tak samo przekonanie, że rozróżnienie między dobrem a złem jest godną konwencją – albo że założone jest w samym porządku rzeczy. (…) Zmienił się oczywiście słownik i formy wyrazu, zaszły liczne mutacje (…) – jednak jądro utrzymujące filozofię przy życiu pozostaje nienaruszone.”

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Leszek Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa: Res Publica, 1990, ss. 7-8.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Grudzień, 2013 - 08:08