OBRAZ

Wg Leona Battisty Albertiego: "Obraz więc będzie pewnym przecięciem piramidy widzenia, utworzonym na dowolnej powierzchni za pomocą linii i kolorów przy stałym oddaleniu i przy ustalonym promieniu centrycznym oraz świetle. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, obraz jest przecięciem piramidy, trzeba dokładnie zbadać, dzięki czemu poznajemy wszystkie części przecięcia".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Leon Battista Alberti, O malarstwie, Ossolineum, Warszawa: Wyd. PAN, tłum. Lucyna Winniczuk, 1963, s. 15.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 20:05