UNIWERSALIZM

[łac. universalis „powszechny”]: 1) termin używany na oznaczenie wszelkich postaw i poglądów uznających dominację całości nad częściami; dążenie do powszechności, do objęcia działalnością wszystkich ludzi, do ogarnięcia pewnej całości; 2) w nauce podejście, które komplementarnie traktuje różne koncepcje, tworząc swoistą metateorię.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.253.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 19:35